Omgivelserne

Ådalen 86 ligger dejligt og praktisk.

Der er kun 1,5 km til stationen og 2,5 km til busterminalen og Randers centrum. Tilkørsel 39 til motorvej E45 ligger 1 km væk.

Men nok så vigtigt:
Vi ligger helt vidunderligt ved Hornbæk enge, som er en del af et større naturgenopretningsprojekt, Gudenåengene, der strækker sig hele vejen fra Randers til Langå. Det er et naturskønt område, hvor man kan bevæge sig til fods eller på cykel på gangstier og den gamle pramdragersti. Der er delvist oversvømmede arealer, siv, græsenge og selve Gudenåen. Langs stierne er der badebroer og fugletårne. Der er et utal af fugle og selv odderen kan ses.

Vores have er på den ene side afgrænset af Svejstrup bæk, der løber ud i Gudenåen. Ud over sin hyggelige rislen giver bækken også mulighed for at se den sky isfugl, som yngler i bækkens brink. Om vinteren har vi desuden besøg af vandstæren.

På diget lige nedenfor Ådalen går en stor flok får med lam.