Ungdomsværelser

I den nordlige ende af bofællesskabet ligger de to ungdomsværelser, som bebos af vores næsten flyveklare unge.

Her har man mulighed for at bo i tre år, typisk mens man er i en ungdomsuddannelse. Hvis vi ikke selv har interne unge til værelserne, lejer vi dem ud til unge udefra.