Historie

Begyndelsen

Tæt på byen i landlige omgivelser og med en storslået udsigt over Gudenåen, i ådalens nederste del, blev der i 1984 mulighed for at købe en grund med en formidabel beliggenhed. Og året efter blev vores nabo Andelsboligforeningen Ådalen 85 stiftet.

Arkitekt Peter Krogh, som på det tidspunkt var medlem af foreningen, tegnede den utraditionelle bygning, som dels var inspireret af Andelsboligforeningen Drivhuset med en glasoverdækket gade som midtpunkt, dels var bestemt af selve grunden og beliggenheden.

Det blev ret hurtigt bestemt at der skulle etableres ca. 30 boliger. Erfaringer fra andre bofællesskaber viste at en fornuftig grænse for antallet af boliger lå på 18-20 boliger med ca. 40-50 personer. Det blev derfor besluttet at opføre to andelsboligforeninger med hver 15 boliger.

Opførelsen

Nu havde man en andelsboligforening, en grund og en tegning af bygningen. Man manglede blot en kvote, som gjorde det muligt at starte byggeriet. Kommunen fik hvert år tildelt en kvote fra boligministeriet som blev fordelt i kommunen. Der gik dog flere år, før andelsboligforeningerne i ådalen kom i betragtning, skønt lovgivningen sagde at selvgroedede foreninger skulle have høj prioritet. Endelig i 1987 kunne Ådalen 85 gå igang og året efter Ådalen 86. Mens byggeriet af Ådalen 85 stod på, fortsatte en lille gruppe med at samle beboere til Ådalen 86. Det var en spændende tid for gruppen som støt voksede i antal, og det var med stor glæde da man en efterårsdag i 1988 kunne tage det første spadestik.

Færdiggørelse og indflytning

Man var selv bygherre og en gruppe fulgte sammen med arkitekt Peter Krogh byggeriet fra den tidlige start, til hele byggeriet stod færdigt. Andre grupper tog sig af planlægning af haven, indkøb til fælleshus og fælleskøkken, organisering af fællesspisning osv. Så da byggeriet endelig stod færdigt 1. februar 1989, var man velforberedte. Nu begyndte en spændende tid med indflytninger i hele februar måned.

Det var en fantastisk god gruppe, der her var bragt sammen med meget højt aktivitetsniveau både socialt og praktisk. En god blanding af alle mulige slags erhverv og en fantastisk dejlig børneflok gjorde de første år i Ådalen til noget helt specielt.