Grupper og roller

Foreningens byggeri og omgivelser kræver vedligeholdelse, og alt det vi overhovedet kan selv, gør vi sammen på arbejdssøndage – på den måde bliver det sjovere og vi sparer penge.

Ligesom i et almindeligt hjem er der arbejdsopgaver, der løbende skal udføres. Til det formål har vi oprettet arbejdsgrupper med hver deres ansvarsområde og sat de mindre, tilbagevendende opgaver i system med roller. Gevinsten ved arbejdsdelingen er stor: f.eks. kan man nøjes med at slå græs 2-3 gange på ét år 🙂

Alle voksne beboere forventes at varetage mindst to af nedenstående opgaver:

 • Bestyrelsen – sætter bl.a. dagsordenen for fællesmøderne
 • Dørlåser – sørger for, at yderdørene låses om aftenen
 • Energigruppen – kommer med nye idéer til energibesparende tiltag
 • Gadegruppen – varetager gadens miljø, vander planter, står for møblementet o.lign.
 • Have/Udegruppen – laver haveplaner, indkøber planter, anlægger bede mv.
 • Gavegruppen – indsamler penge til og indkøber gaver til fødselsdage m.m.
 • Indslusningsgruppen – informerer og introducerer interesserede tilflyttere
 • Køkkengruppen – indkøber køkkengrej og forbrugsprodukter
 • Madbrikbestyrer – administrerer madbriksystemet
 • Madregnskab – opgør løbende andelenes madregnskab
 • Skraldegruppen – følger op på, om affaldet bliver sorteret korrekt
 • Stofa/Antennekontakt – kontakt til TV-udbyderen på vegne af beboerne
 • SydStaudebed – sørger for, at staudebedet mod syd er indbydende
 • Teknikgruppen – kontaktpersoner vedr. de tekniske installationer i fællesarealerne
 • Vaskekældergruppen – følger op på, at der er rengjort og orden i vaskekælderen
 • Vedligeholdelsesgruppen – varetager foreningens vedligeholdelsesprojekter
 • Værkstedskældergruppen – følger op på, at der er orden i værkstedet i kælderen
 • Økonomigruppen –  varetager foreningens regnskaber
 • Webmaster – varetager foreningens hjemmeside.

Derudover kan det – ved mere projektagtige tiltag – også forekomme, at der nedsættes midlertidige ad hoc-grupper.

På hvert fællesmøde orienterer grupperne om deres arbejde, og andre beboere kan komme med input.