Fællesmødet

En gang om måneden – som afslutning på arbejdssøndagen – har vi fællesmøde 14.30-16. Her drøfter vi forhold, der har betydning for fællesskabet, f.eks. arbejdsgruppernes projekter, kommende aktiviteter, større vedligeholdsarbejder, anskaffelse af nye maskiner osv., og vi fortæller hinanden, hvad vi har nået på arbejdssøndagen.

Fællesmødet er også en mulighed for den enkelte til at orientere om ting, der har indflydelse på fællesskabet, f.eks. hvis man vil holde fest og bruge fællesfaciliteterne, eller til at sætte ord på, hvis man synes noget i fællesskabet fungerer uhensigtsmæssigt.

Vil man have indflydelse på, hvordan tingene fungerer i foreningen, er det på fællesmødet, det sker. Det er her forslag og nye ideer bringes op officielt og evt. besluttes. Fællesmødet er dermed et meget vigtigt forum for fællesskabet. Beslutninger af mere principiel karakter, som f.eks. ændring af husleje, træffes på en generalforsamling.

Bestyrelsen indkalder til fællesmødet og sender dagsordenen pr. mail nogle dage før.