Arbejdssøndage

En gang om måneden har vi arbejdssøndag kl. 9-14.30. Her udfører vi en stor del af det lavpraktiske arbejde, der er forbundet med at bo her. Det kan være rengøring af fællesarealerne, rensning af tagrender, maling af vinduer, lugning af fælleshaven eller hvad der nu trænger til en kærlig hånd.

Alle voksne forventes at deltage i arbejdet, og børn må også gerne være med. Undervejs er der fælles frokost – og nogle gange kage 🙂

Opgaverne planlægges på fællesmødet forinden og oplistes på en seddel, der hænger ved fælleshuset. Man vælger selv de opgaver, man gerne vil tage sig af.

Det er både mest praktisk og hyggeligt at udføre opgaverne på dagen, så det er udgangspunktet, men der er fleksibilitet. Kan man ikke være med på en arbejdssøndag, kan man enten skrive sig på en opgave på forhånd og arbejde forud, eller se hvad der er tilbage efter arbejdssøndagen, og skrive sit navn på efter udført dåd.

Arbejdssøndage er beregnet til vedligeholdelse af fællesarealerne, dvs. vedligehold af egen bolig klarer man på et andet tidspunkt.